بایگانی برچسب ها : محمدرضا فروتن

کنعان

هفته گذشته با بازگشت من به مقابل پرده سینما همراه بود؛ آن هم پس از ماه ها …. و در این میان، «کنعان» گزینه ای بود که از سوی دوستان برای تماشا انتخاب شده بود. نوع طراحی تابلوهای تبلیغاتی این فیلم در حاشیه خیابان ها، بازیگران کار کشته ای که با خرواری از تجربه های سینمائی و گاه تلویزیونی بزرگ ... ادامه مطلب »