بایگانی نویسنده: سینا مرندیان

درباره «درباره الی»

فیلم با فضاسازی بسیار جالب و در عین حال ساده ای آغاز می شود که برایم جذاب است.  دیالوگ ها و بازیهای روان و فارغ از تصنع نقطه تمایز آن از امثال «کنعان» است و در این میان بازی «شهاب حسینی» چیز دیگری است… هر چه بیشتر تماشا می کنم، بیشتر ایمان می آورم که «در باره الی» مانند اکثر ... ادامه مطلب »

کنعان

هفته گذشته با بازگشت من به مقابل پرده سینما همراه بود؛ آن هم پس از ماه ها …. و در این میان، «کنعان» گزینه ای بود که از سوی دوستان برای تماشا انتخاب شده بود. نوع طراحی تابلوهای تبلیغاتی این فیلم در حاشیه خیابان ها، بازیگران کار کشته ای که با خرواری از تجربه های سینمائی و گاه تلویزیونی بزرگ ... ادامه مطلب »