با من در تماس باشید

چه سوالی برای پرسیدن از من داشته باشید، چه دوست داشته باشید نکته ای را مطرح کنید و چه بخواهید از من و محتوای کارهایم انتقاد کنید، با کمال میل دوست دارم با مخاطب خودم که شخص شما باشید بطور مستقیم در ارتباط باشم.

به شخصه از فرم های تماس بیزارم… احساس می کنم بیش از حد رسمی هستند! پس لطفا” از طریق ایمیل sina.marandian@gmail.com با من تماس بگیرید و خوشحالم کنید.